Regulamin sklepu internetowego
www.bajkowzslub.com

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.bajkowzslub.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej po uprzedniej rejestracji Zamawiającego w systemie Sklepu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego paczki na liście przewozowym przedstawionym przez pracownika firmy kurierskiej.
 3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia po uprzednim podaniu klientowi powodu. W przypadku dokonania wpłaty przez klienta całość wartości zostanie zwrócona.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości umieszczenia znaku towarowego/ logo firmy na każdym produkcie.
 6. W przypadku rezygnacji nie wynikającej z Naszej winy zwrot kosztów zamówienia nie będzie możliwy.
 7. Każdy klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

II. Składanie zamówienia

 1. Projekty zamieszczone na stronie są jedynie poglądowe i podlegają zmianom oraz personalizacji zgodnie z wytycznymi Klienta.
 2. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.
 3. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.
 4. Minimalna wartość zamówienia jest określona dla zaproszeń ślubnych, winietek, zawieszek, podziękowań dla gości i wynosi minimalnie 20 sztuk z jednego rodzaju z jednakową treścią. Nie obejmuje to innego asortzmentu
 5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu . Realizacja liczona jest od dnia następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
 6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANEJ WPŁACIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PROJEKT  oraz rozpocznie się realizacja pozostałych produktów oferowanych przez Sklep. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż do cyasu kontaktu.
 7. Projekty graficzne
  Projekt graficzny wykonujemy na wszystkie zakupione prodkty
  Projekty przesyłane są do 3-5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie
  W przypadku zamówienia ekspres projekt przesyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych.
  Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku JPG na wskazany przez Państwa w trakcie zamówienia adres e-mail. Realizacja zamówienia AKCESORIÓW następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego o akceptacji projektu drogą mailową.
  Uprzejmie informujemy!

  5 poprawek do projektu jest w cenie , każda kolejna poprawka wynosi 15 zł. Przy zakupie 3 poprawek obowiązuje promocyjna cena 30 zł.
 8. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.
 9. Serwis próbkowy
  Sklep wysyła jedynie zestawy próbkowe produktów dostępne w dziale serwis próbkowy.
  Próbki są płatne według cennika zamieszczonego w dziale serwis próbkowy.
  Próbki są wysyłane TYLKO kurierem
 10. Póżniejsze domówienie mniejszej ilości generuje dodatkowy koszt dodruku tj.30 zł do wartości domówienia. Domówienie mailowe minimum 10 sztuk- dotyczy winietek i zaproszeń
  Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia domówień mailowych w szczycie sezonu ślubnego.

III. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.
 2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w kreatorze zamówienia. Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gości itp.
 3. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu.
 4. Sklep nie realizuje zamówień według indywidualnych wzorów Zamawiających. Indywidualne zamówienia realizowane są tylko po wcześniejszej konsultacji ze sklepem. Indywidualne zamówienia są wyceniane indywidualnie. Klient może wykpić indywidualny projekt lub konsulatcje z grafikiem.
 5. Termin realizacji zamówienia wynosi do do 21 dni roboczych lub tryb expres 7 dni roboczych od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym  Sklepu lub po akceptacji projektu.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.
 7. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależne od ilości zamówionych produktów. Jest on generowany podczas składania zamówienia.. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką nie dzielimy wysyłki produktów
 8. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej DPD. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 9. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia
 10. W przypadku rezygnacji nie wynikającej z winy sklepu zwrot kosztów zamówienia nie będzie możliwy.

IV. Zwrot towaru

 1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.
 2. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.
 3. Możliwość wstrzymania zamówienia z powodu Koronawirusa, możliwość przedruku daty ślubu. NIE ZWRACAMY KOSZTÓW ZA ZAMÓWIENIA NIEZREALIZOWANE Z POWODU ODWOŁANIA BĄDŹ PRZEŁOŻENIA UROCZYSTOŚCI NIE JEST TO Z WINY SPRZEDAWCY.

V. Reklamacje

 1. Po otrzymaniu Paczki  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
 2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą wiadomości email wraz za załączonym protokołem szkody oraz zdjęciami.
 3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
 4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
 5. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu  Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.
 6. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.
 7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, suszonych kwiatów i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1. Produkty wykonane z drewna mogą posiadać strukturę drewna i ubytki drewna co jest naturalnym elementem produkcji.
 8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:
  1. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu itd.
  2. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar, kolor, sęki drewniane, struktura i ubytki drewna.
  3. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;
  4. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.
 9. Klient akceptuje, że produkty wykonane z naturalnego drewna, takie jak pudełka drewniane, mogą wykazywać naturalne różnice i niejednorodności, które wynikają z charakteru surowca.
  Do typowych cech drewna należą różnice w barwie, strukturze, obecność sęków oraz drobne ubytki. Takie cechy nie są uznawane za wady produktu, lecz za elementy podkreślające jego naturalne pochodzenie i unikalność.
  Kupując produkt drewniany, Klient potwierdza świadomość, że każdy egzemplarz może różnić się od innych, co stanowi o jego wyjątkowości i nie stanowi podstawy do reklamacji.

VI. Gwarancja

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.
 3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.8.
 4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Rachunki i faktury VAT

 1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

VII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

VIII Wykorzystanie plików cookie

 1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies,